Thời gian làm việc Thứ 2 tới Thứ 6 - 8.00 AM to 6.00 PM Thứ 7 - 8.00 AM to 12.00 PM
Hotline ĐT: 0433.554.383 Fax: 0433.554.382

Tầm nhìn

“Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; mua bán các loại phế liệu công nghiệp, nguyên vật Máy bế liệu phi nông nghiệp, sắt thép phế liệu, phế liệu kim loại màu; sản xuất bao bì công nghiệp, đóng gói… mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, góp phần vào sự phát triển các ngành công nghiệp trong nước và sự phồn vinh của xã hội thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết và am hiểu kỹ thuật”