Thời gian làm việc Thứ 2 tới Thứ 6 - 8.00 AM to 6.00 PM Thứ 7 - 8.00 AM to 12.00 PM
Hotline ĐT: 0433.554.383 Fax: 0433.554.382

Mục tiêu

  • Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ, sản phẩm
  • Luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và thiết lập được mối quan hệ thân thiết đối với khách hàng.
  • Không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên ngày một chuyên nghiệp, đoàn kết.
  • Xây dựng môi trường làm việc tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau với mục tiêu đạt được kết quả hợp tác tốt nhất.