Lịch sử hình thành

Ngành công nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, trong đó việc phát triển ngành công nghiệp sạch chưa được quan tâm đúng mức.

Cách đây hơn 10 năm bà Nguyễn Thị Bảo Hiền đã thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sẽ là con đường phát triển

tất yếu của ngành công nghiệp. Bà đã quyết tâm học hỏi rút kinh nghiệm từ các công ty công nghiệp của các nước phát triển. Bà cũng thường xuyên ra nước ngoài học hỏi các công nghệ tiên tiến từ các nước bạn với mong muốn xây dựng một doanh nghiệp công nghiệp sạch và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp vấn đề bảo vệ môi trường và xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao.

Năm 2003 bà đã cùng ông Lê Ngọc Tuấn góp vốn thành lập công ty TNHH TM&DV Hiền Lê với mong muốn trước hết là giúp các công ty công nghiệp thu gom xử lý rác thải công nghiệp trong quá trình sản xuất sao cho vừa đảm bảo hợp vệ sinh môi trường vừa đạt hiệu quả về các mặt kinh tế sau đó là phát triển một số sản phẩm hỗ trợ cho ngành công nghiệp kỹ thuật cao và hỗ trợ cho ngành nông nghiệp.

Từ khi thành lập đến nay đã 3 nhiệm kỳ bà Nguyễn Thị Bảo Hiền liên tiếp được tín nhiệm bổ nhiệm vị trí Giám đốc và nay là Tổng giám đốc công ty.