Thời gian làm việc Thứ 2 tới Thứ 6 - 8.00 AM to 6.00 PM Thứ 7 - 8.00 AM to 12.00 PM
Hotline ĐT: 0433.554.383 Fax: 0433.554.382

Gia công các sản phẩm từ nhựa

Làm tấm nhựa danpla, gia công thùng nhựa danpla, đúc nhựa chính xác (đúc linh kiên điện tử máy in, điện thoại, .v.v.v). Chế biến và sản xuất kinh doanh xuất  khẩu các sản phẩm về nhựa.