Sơ đồ tổ chức phòng ban

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê đã ký kết hợp đồng thu mua, thu gom vận tải các chất thải công nghiệp với các công ty trong các khu công nghiệp:

Hà Nội
–    Khu công nghiệp Bắc Thăng Long – Nội Bài
–    Khu công nghiệp Quang Minh

Bắc Ninh:
–    Khu công nghiệp Tiên sơn
–    Khu công nghiệp Quế Võ
–    Khu công nghiệp Yên Phong

Hưng Yên
–    Khu công nghiệp Phố Nối A
–    Khu công nghiệp Bắc Thăng long II

Hải Dương
–    Khu công nghiệp Phú Điền
–    Khu công nghiệp Đại An
–    Khu công nghiệp Nam Sách

Hải Phòng
–    Khu công nghiệp No Mu Ra
–    Khu công nghiệp Đình Vũ

Đà Nẵng
– Khu công nghiệp Hòa Khánh

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT  
Giám đốc:   Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền  
Phó giám đốc sản xuất:   Ông Lê Ngọc Tuấn  
Phó giám đốc kinh doanh: Ông Nguyễn Thanh Tùng  
Kế toán trưởng:   Bà Nguyễn Thu Hiền  
Trưởng phòng xuất nhập khẩu: Bà Nguyễn Hồng Trang  
Quản lý sản xuất:   Ông Hoàng Xuân Lĩnh  
Quản lý bán hàng:   Bà Nguyễn Minh Sáu  
Tổ trưởng tổ vận tải:   Ông Lê Bảo Anh  
Tổng số nhân lực: 145 người    
Tại Hà Nội: 60 người      
Tại Hải Dương: 85 người chưa kể công nhân làm thời vụ  
Số lượng nhân viên có bằng lái ôtô  
Bằng C: 10 người (trong đó 4 người là cán bộ lãnh đạo, 2 người thuộc tổ vận tải)
Bằng D: 8 người ( trong đó cả 7 người đều thuộc tổ vận tải)