Thời gian làm việc Thứ 2 tới Thứ 6 - 8.00 AM to 6.00 PM Thứ 7 - 8.00 AM to 12.00 PM
Hotline ĐT: 0433.554.383 Fax: 0433.554.382

Sơ chế cấp đông nông sản

Sơ chế nông sản, bảo quản nông sản, Công nghệ sấy nhiệt độ thấp, công nghệ sấy lạnh. Chế biến và sản xuất kinh doanh xuất  khẩu các sản phẩm về nông nghiệp.