Thời gian làm việc Thứ 2 tới Thứ 6 - 8.00 AM to 6.00 PM Thứ 7 - 8.00 AM to 12.00 PM
Hotline ĐT: 0433.554.383 Fax: 0433.554.382

Cam kết

Với phương châm “sự thành công của Công ty phụ thuộc vào sự hài lòng của quý khách hàng , Hiền Lê Group luôn không ngừng hoàn thiện mình không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong cả tác phong, nhân cách của từng nhân viên đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của cộng đồng.